Polish English German Lithuanian Russian

Projekty unijne

GRANT/209


Projekt Unijny 

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie prac B+R na rzecz BIATECH Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu urządzenia do wykonywania prób ciśnieniowych kolektorów urządzeń przedsiębiorstwa BIATECH Sp. z o.o., wymagających testów ciśnieniowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 79 349,59 zł           

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja przedsięwzięcia od 05.09.2018 do 31.10.2018

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I cnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze


Projekt Unijny


„BIATECH Sp. z o.o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18kWp”

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „BIATECH Sp. z o.o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18kWp

Projekt ma na celu wspieranie gospodarki efektywnej, korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku. W ramach realizacji projektu powstała instalacja fotowoltaiczna, która pozwala na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Projekt przyczynia się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Dofinansowanie projektu z UE: 28 800,00 zł

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook