Polish English German Russian

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami ofertowymi:

Zapytanie 1/03/2018 - Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, dobraniu i przebadaniu elementów zestawu z urządzeniem do prezentacji i symulacji niebezpiecznych zdarzeń oraz nauki prawidłowych zachowań w przewidywanych sytuacjach zagrożenia pożarowego. W ramach usługi badawczo-rozwojowej wykonany zostanie również prototyp zestawu oraz testy zaproponowanych rozwiązań i wybór najbardziej optymalnych opcji urządzenia.

Zapytanie 2/03/2018 - Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu urządzenia do wykonywania prób ciśnieniowych kolektorów urządzeń przedsiębiorstwa BIATECH Sp. z o.o., wymagających testów ciśnieniowych. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji procesowej w przedsiębiorstwie BIATECH Sp. z o.o.

Zapytanie 3/03/2018 - Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu i przebadaniu rozwiązania do wykonania systemu do monitoringu urządzeń PPOŻ (hydrantów, gaśnic, systemów sygnalizacji pożarowej i in.). W ramach usługi badawczo-rozwojowej wykonany zostanie również prototyp systemu oraz zostaną wykonane testy zaproponowanego rozwiązania. Wynikiem prac badawczo-rozwojowych będzie wprowadzenie w przedsiębiorstwie BIATECH Sp. z o.o. innowacji na skalę krajową, zarówno produktowej, jak i procesowej.


Wyniki postępowania

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook