Polish English German Lithuanian Russian

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH

Termin szkolenia: 26.11.2019; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-9 godzin

Szkolenie w zakresie badania oraz konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Termin szkolenia: 29.11.2019 r., godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie konserwatorów oddymiania

Termin szkolenia: 27.11.2019 r., godz. 9.00
Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin

Miejsce szkolenia: BIATECH SP. Z O.O., ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k. Białegostoku

Szkolenie w zakresie ochrony ppoż. drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych

Termin szkolenia: 28.11.2019, godz. 8.30

Czas trwania szkolenia: 6-9 godzin

Szkolenie - zestawy pompowe

Termin szkolenia: 25.11.2019 r. godzina: 9:00

Miejsce szkolenia:Ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego

Termin szkolenia: 15.11.2019; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin

Miejsce szkolenia:Ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Termin szkolenia: 14.11.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin, godzina 9.00

Miejsce szkolenia:

ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH

Termin szkolenia: 27.09.2019; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-9 godzin

Szkolenie w zakresie badania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego

Termin szkolenia: 26.09.2019; godz. 9.00

Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin

Miejsce szkolenia:Ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Szkolenie w zakresie badania i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Termin szkolenia: 25.09.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 7-8 godzin, godzina 9.00

Miejsce szkolenia:

ul. Szosa Baranowicka 40, Zaścianki k.Białegostoku

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook