Polish English German Lithuanian Russian

Polityka prywatności

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), BIATECH sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 500221909 uprzejmie informuje, że jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym w związku ze zbieraniem danych osobowych poprzez istniejącą stronę internetową.
2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
a) Dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach
b) Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy o świadczenie usług, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. min. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
d) Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w szczególności do podmiotów publicznych takich jak urzędy skarbowe, a także podmiotom przetwarzającym w związku z istnieniem obowiązku organizatora w tym zakresie.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
a) W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
b) Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
c) Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,
d) Przez okres określony w umowie na świadczenie usług.
5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
10. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.
11. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.

Dane Teleadresowe

Adres:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki

poczta@biatech.pl
500221909
Adres do korespondencji:
BIATECH sp. z o.o.
Szosa Baranowicka 40
15-521 Zaścianki
Facebook