Historia BIATECH

Timeline main image

KRESAF K.Średzińska

Początek przygody związanej opomiarowaniem hydrantów przeciwpożarowych, pierwsze programy badawcze z Politechniką Białostocką. Efektem prac było powstanie pierwszych urządzeń: HYDRO-TEST opartych na wykorzystaniu odpowiedniej kryzy w dyszach równoważnych i pomiarowych. Opracowaliśmy w tamtym okresie moduł elektroniczny do przetwarzania danych z pomiarów – HT-01. Należy również wspomnieć o pierwszych autorskich programach komputerowych Sam5X oraz Hydro5X do serwisowania gaśnic oraz hydrantów. Był to przełom w polskiej branży serwisu sprzętu przeciwpożarowego, dostarczenie solidnych oraz praktycznych narzędzi przeznaczonych do konserwacji sprzętu, jak również pierwsze szkolenia dla konserwatorów sprzętu ppoż., które miały miejsce na terenie całego kraju.

2004
Timeline main image

KRESAF K., F., P. Średzińscy S.C.

Dalszy rozwój produktów do serwisu sprzętu ppoż., wdrożenie do sprzedaży HYDRO-TEST-Z, HYDRO-TEST-W, elektronicznych urządzeń pomiarowych HT-02, HATEST, Bluetest, jak również wielomodułowego oprogramowania do zarządzania sprzętem ppoż - SamSerwis. Rozwój oferty szkoleń o kolejne zagadnienia serwisowe. Początki własnego działu badawczo – rozwojowego, umożliwiającego stworzenie kolejnego sprzętu, takiego jak: przyrządy serwisowe, przesypywarka proszku, czy pierwsze przetłaczarki do CO2 oraz sprzęt do prób ciśnieniowych butli. Należy wspomnieć o początkach systemów pompowych do instalacji wodociągowych.

2012
Timeline main image

BIATECH sp. z o.o.

W składzie F.Średziński i P.Średziński

Dzięki zdobytemu zaufaniu szerokiego grona klientów w Polsce, dynamiczny rozwój w kierunku poszerzenia asortymentu czy zakresu świadczonych usług. Przeprowadzka do nowoczesnego budynku z odpowiednią infrastrukturą, pozwalającą na stworzenie profesjonalnego centrum szkoleń konserwatorów, budowa stanowisko testowych, zaplecza technicznego, badawczo – rozwojowego. Szkolenie kadr specjalistów technicznych, administracyjnych oraz doradców klienta. Rozwój produktów z praktycznie każdej dziedziny serwisowania sprzętu ppoż, systemów pompowych. Liczne programy badawczo – rozwojowe, doskonalenie produktów zgodnie z sugestiami klientów czy również wdrożenia „szytych na miarę” rozwiązań. Nawiązanie współpracy z firmami i jednostkami zagranicznymi, ciągła praca z klientem na rzecz optymalizacji pracy narzędziami do serwisu sprzętu ppoż. Efektem naszych wieloletnich prac i poświęceń na rzecz branży, jest olbrzymi katalog sprzętu i usług, który jest nieustannie poszerzany.

2014
pl_PL