Zestawy pompowe, zestawy hydroforowe

Zestawy pompowe

Zestawy pompowe, zestawy hydroforowe firmy BIATECH oparte są na najwyższej jakości pompach Hydroo. Przeznaczone są do podnoszenia ciśnienia, czy tłoczenia wody. Zasilanie takich systemów może być realizowane zarówno ze zbiorników wodnych jak i instalacji wodociągowych.

Nasze rozwiązania opieramy na pompach pionowych (V) przy instalacjach wodociągowych i przy napływie wody na pompę oraz na pompach poziomych (H) w przypadku potrzeby zasysania wody. Zastosowania zestawów pompowych firmy BIATECH:

 • instalacje przeciwpożarowe/hydrantowe;
 • sieci wodociągowe wewnętrzne i zewnętrzne;
 • instalacje przemysłowe;
 • instalacje nawadniające i zraszające.

Zestawy pompowe wyposażone są standardowo w:

 • Pompy;
 • Podstawę pomp;
 • Kolektor ssący i tłoczny;
 • Zawory odcinające;
 • Zawory zwrotne;
 • Sterowanie z pełnym zabezpieczeniem elektrycznym

Dodatkowe informacje

Wszystkie systemy podnoszące ciśnienie wody posiadają odpowiednio dobraną armaturę zwrotną, odcinającą, zabezpieczającą oraz informującą o pracy urządzenia. Dodatkowo sterowanie pomp jest całkowicie bezobsługowe i bezpieczne. Stosujemy dwa rozwiązania sterowania pracą, biorąc pod uwagę przeznaczenie instalacji, sterowanie przy użyciu falownika lub sterowanie progowo czasowe, oparte na pracy presostatu połączonego z szafą sterowniczą. Zestawy pompowe mogą pracować w zależności od instalacji elektrycznej korzystając z jednofazowego (1F) bądź trójfazowego (3F) źródła prądu.

Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w nowych jak i w już istniejących instalacjach. Oferowane przez nas zestawy podnoszące ciśnienie wody są tak dobierane i przygotowywane, aby zminimalizować nakład pracy przy ich montażu oraz ograniczyć ingerencję w już istniejący obiekt.

Oferowane przez BIATECH produkty są wykonywane z wysoką starannością a gotowe urządzenia testowane pod wysokim ciśnieniem. Tak by Klient otrzymał produkt gotowy do pracy i bezpieczny. Całość odznaczająca się niską ceną i wysoką jakością stanowi obiekt chętnie wybierany przez Instalatorów i Inwestorów.

Do zestawów pompowych oferujemy dodatkowo:

 • obejście testujące – do testowego uruchamiania pomp, w instalacjach gdzie nie ma przewidzianego ciągłego poboru wody;
 • obejście rezerwowe;
 • pompę jockey – pompa uzupełniająca, podtrzymująca ciśnienie wody w układzie dla głównej pompy;
 • pompy rezerwowe – powiększenie zestawu o pompę rezerwową tego samego typu;
 • pompy spoza oferty – na życzenie klienta użyjemy wskazanych przez niego pomp;

Szafy sterownicze

Szafy sterownicze, specjalne przystosowane do sterowania i zabezpieczania pracy oraz całych układów. Idealnie dostosowane do potrzeb sterowania pompami w instalacjach przeciwpożarowych, hydrantowych. Ich działanie opiera się na współpracy z presostatami ustawionymi na zadane wartości ciśnienia. Szafki oferują możliwość ręcznego jak i automatycznego sterowania pracą pomp. Dodatkowo mogą realizować sterowanie układami napełniania zbiorników wodnych poprzez czujniki napełniania i elektrozawory. Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali zabezpiecza układ sterowania przed uszkodzeniami, jak i wpływa na estetykę pomieszczenia.

Cechy produktów

  • automatyczne załączanie i wyłączanie silników;
  • naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia równomiernego ich zużycia;
  • ręczne załączanie i wyłącznie pomp w celach kontrolno-serwisowych;
  • automatyczne przełączanie pomp w przypadku awarii jednej z pomp;
  • automatyczne otwieranie oraz zamykanie elektrozaworu zasilającego zbiornik wodny;
  • sterowanie układami jedno i wielopompowymi;
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe i różnicowoprądowe;
  • zabezpieczenie przeciążeniowe;

 

 • zabezpieczenie zwarciowe;
 • zabezpieczenie przed suchoobiegiem;
 • sygnalizacja pracy;
 • sygnalizacja awarii;
 • sygnalizacja świetlno-dźwiękowa stanów awaryjnych;
 • komunikacja GSM;
 • komunikacja z protokołami centrali SAP, SSP
 • Szafki z panelem HMI.
pl_PL