OPROGRAMOWANIE

SamSerwis

SamSerwis – informacje o programie

Program komputerowy SamSerwis sprawdza się w tworzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. SamSerwis podnosi jakość zarządzania urządzeniami wymagającymi pilnowania czasookresów, czyniąc te zadania znacznie bardziej przystępnymi. W efekcie, używanie SamSerwis pomoże Ci w segregacji bogatego zaplecza urządzeń oraz w prowadzeniu przejrzystej ewidencji przeglądów, szczególnie jeśli chodzi o hydranty i gaśnice.

SamSerwis jest uniwersalnym narzędziem dla serwisów urządzeń przeciwpożarowych. SamSerwis dzieli się na moduły, które wspomagają pracę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych, na chwilę obecną:

SamSerwis - kompatybilność z GIS

W przypadku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonalność i możliwości wykorzystania geobaz (baz informacji geograficznych) jest przyjęcie odpowiedniego modelu danych. Z uwagi na charakter struktury przestrzennej omawianych sieci, najczęściej wykorzystuje się wektorowy model obiektowy, w którym reprezentacja elementów sieci odbywa się poprzez zastosowanie obiektów wektorowych, tj. punktów (hydranty, zasuwy, wodomierze).

Firma BIATECH wychodząc naprzeciw potrzebom zakładów wodociągowych związanych z mapa GIS stworzyła możliwość eksportu danych z pomiarów hydrantów z oprogramowania SamSerwis do środowiska GIS. Jesteśmy w stanie wdrożyć import danych do dowolnego oprogramowania GIS.

SamSerwis Zamknięcia PPOŻ

SamSerwis Zamknięcia ppoż. jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądów bram i drzwi przeciwpożarowych. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z przeglądami, modernizacją czy naprawami zamknięć przeciwpożarowych.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Zamknięcia ppoż:

Konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień

Tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
Określanie lokalizacji obiektów, typy urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń (program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń)

Planowanie, wykonywanie oraz nadzór przeglądów zamknięć przeciwpożarowych

Planowanie, wykonywanie oraz nadzór nad naprawami zamknięć przeciwpożarowych
Obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych
Tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
Możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów

SamSerwis Hydranty

SamSerwis Hydranty jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą pomiaru wydajności hydrantów. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z badaniem wydajności hydratu na podstawie danych pobranych z kompatybilnego urządzenia pomiarowego.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań.
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Hydranty

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnieńsamserwis hydranty-uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń ( program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń)
 • planowanie , wykonywanie oraz nadzór przeglądów hydrantów
 • obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych
 • automatyczne tworzenie wykresów wydajności hydrantów
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami oraz migracji danych (urządzenie HT-02, moduł SamSerwis Mobile)
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów
 • pełna kompatybilność z urządzeniami HYDRO-TEST firmy BIATECH
SamSerwis Gaśnice

SamSerwis Gaśnice jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądu i serwisu gaśnic. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności serwisowych za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań.
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Gaśnice

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnieńsamserwis uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń ( program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń i producentów)
 • planowanie , wykonywanie oraz nadzór przeglądów, napraw, kasacji, remontów gaśnic
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami oraz migracji danych (moduł SamSerwis Mobile)
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów
SamSerwis Systemy Sygnalizacji Pożarowej

SamSerwis Systemy Sygnalizacji Pożarowej jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądu sprawności działania systemów sygnalizacji pożarowej. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z przeglądem systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obowiązujących norm oraz tworzenie książki eksploatacji systemu.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań.
SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnieńsamserwis uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz wyposażenia znajdującego się w obiektach włącznie z ilością central systemu, ilością elementów detekcyjnych, wykazem urządzeń sterowanych i kontrolowanych przez SSP, wykazem odpowiedzialnych osób oraz sposobem podłączenie SSP do PSP
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń
 • planowanie , wykonywanie oraz nadzór przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z EN54
 • tworzenie ewidencji źródeł izotopowych zainstalowanych w systemie oraz nieprawidłowości i uszkodzeń systemu
 • automatyczne tworzenie książki eksploatacji systemu zgodnie z EN54
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów
SamSerwis Systemy Oddymiania

SamSerwis Systemy Oddymiania jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądów i napraw Systemów Oddymiania. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z przeglądami i naprawą Państwa systemów.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Systemy Oddymiania

 • Konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień
 • Tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
 • Określanie lokalizacji obiektów, typy urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń (program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń)
 • Obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych
 • Planowanie, wykonywanie oraz nadzór przeglądów Systemów Oddymiania
 • Tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów
 • Możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów
SamSerwis Oświetlenie

SamSerwis Oświetlenie jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądu oświetlenia. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z pomiarem oświetlenia ogólnego, awaryjnego i stanowisk pracy wewnętrznych, zewnętrznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych w odniesieniu do obowiązujących norm.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Oświetlenie

 • konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień;samserwis uprawnienia
 • tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz wyposażenia znajdującego się w obiektach;
 • określanie lokalizacji obiektów, typu urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń, możliwość ustalenia norm dla konkretnych pomieszczeń, daty badania oświetlenia oraz wartości pomiarów;
 • planowanie, wykonywanie oraz nadzór przeglądów oświetlenia;
 • automatyczna ocena wyników badań przez program oraz wyliczanie natężenia oświetlenia i średniej równomierności oświetlenia na podstawie wyników badania oraz parametrów określonych przez zastosowaną normę;
 • automatyczne określanie liczby punktów pomiaru;
 • automatyczne wykrywanie przekroczenia terminu badania;
 • zarządzanie normami dotyczącymi oświetlenia, możliwość dodawania nowych norm, edycji oraz usuwania;
 • automatyczne określenie zgodnych z normą minimalnych wartości dla określonych lokalizacji;
 • tworzenie preferencyjnych raportów z wykonywanych przeglądów, dowolna konfiguracja raportów przez użytkownika, archiwizacja raportów;
 • możliwość korzystania z dostępnego w programie, szablonu dokumentu przeglądu;
 • pełna kompatybilność z urządzeniami Luksomierz L50, L51, LS200.

Program zawiera bazę oceny badań zgodnie z:

 • PN-EN 12464 -1: 2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
 • PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
 • PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
SamSerwis - Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

SamSerwis Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze jest modułem oprogramowania SamSerwis przeznaczonym do tworzenia oraz zarządzania dokumentacją dotyczącą przeglądów Dźwiękowych Systemów Ostrzegania. Program umożliwia generowanie raportów, sterowanie i kontrolę czynności związanych z przeglądami oraz zarządzanie rozbudową i modernizacją Państwa systemu.

SamSerwis oferuje elastyczny podział na moduły odpowiadające za obsługę poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz ofertę do swoich wymagań. SamSerwis jest w pełni kompatybilny z urządzeniami firmy BIATECH – dzięki temu serwis urządzeń przeciwpożarowych jest o wiele prostszy i wydajniejszy.

Funkcje modułu Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

 • Konfiguracja dowolnej liczby użytkowników programu na stanowisku roboczym oraz określenie ich uprawnień
 • Tworzenie przejrzystej ewidencji obiektów głównych i podrzędnych oraz urządzeń znajdujących się w obiektach
 • Określanie lokalizacji obiektów, typy urządzeń w danym obiekcie oraz ustawień poszczególnych urządzeń (program wyposażony jest w kompletną listę urządzeń)
 • Obsługa wszystkich typów współczynników obliczeniowych
 • Zarządzanie osobami odpowiedzialnymi za dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • Zarządzanie aktualną konfiguracją oraz modernizacjami dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Tworzenie preferencyjnych raportów z wykonanych przeglądów
 • Możliwość korzystania z dostępnych w programie, gotowych schematów czynności okresowych oraz szablonów dokumentów

Podział na moduły

 • Czytelny podział na moduły widoczne w formie zakładek
 • Możliwość przypisania różnych typów serwisowanych urządzeń do jednego obiektu lub podobiektu
 • Korzystanie z wielu modułów na jednym stanowisku
 • Prostota rozbudowy programu SamSerwis o kolejne moduły

SamSerwis – Wymagania:

Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows Vista, Windows 8,
Zainstalowany komponent Microsoft.NET Framework 4.0,
500MB przestrzeni na dysku,
1GB RAM (zalecane, co najmniej 2GB)
Program SamSerwis korzysta z oprogramowania bazodanowego MSSQL Server 2005 lub 2012 w darmowej wersji Express.

pl_PL