Urządzenia do serwisu węży

Przenośna pompa ręczna PPR-2

Przenośna pompa ręczna PPR-2

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych
Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do Polskiej Normy PN-EN 671- 3:2009

Wykonanie przeglądu węża jest potwierdzane:

  • protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • etykietą kontrolną(plombą) na wężu;

Przenośna pompa ręczna służy do wykonywania okresowych prób ciśnieniowych węży hydrantowych, pozwalających ocenić wydajność hydrantów.

Dlaczego PPR-2 to dobry wybór?
Węże hydrantowe co 5 lat powinny być poddane próbie na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. Co to oznacza w praktyce? Zabieg wykonywany z pomocą pompy do prób ciśnieniowych to obowiązek narzucony przez regulacje prawne – skoro więc każda firma oraz instytucja używająca sprzętu hydraulicznego jest do tego zobligowana warto zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt. PPR -2 rzetelnie i sprawnie ilustruje wydajność hydrantów.

pl_PL