Wzorcowanie i kalibracja

Wzorcowanie i kalibracja – okresowy serwis urządzeń pomiarowych

Od przyrządów pomiarowych wymaga się niepodważalnej precyzji i niezawodności działania. Nie sposób monitorować wiarygodność tak skomplikowanego urządzenia bez zabiegów wzorcowania i kalibracji.

Wzorcowanie polega na skrupulatnym ustaleniu relacji wartości wielkości mierzonych wykazywanymi przez urządzenie – do wartości wielkości fizycznych określonych przez wzorzec jednostki miary przy uwzględnieniu niepewności pomiaru. Do przeprowadzenia ogółu czynności pozwalających na uzyskanie wiarygodnego wzorcowania, stosuje się rygorystyczne reguły proceduralne.
W praktyce, mówimy więc o fachowej kontroli technicznej przewidzianej dla zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Wzorcowanie zalecamy wykonywać na przestrzeni całego okresu eksploatacji danego sprzętu w odstępach nie dłuższych niż 2 lata.

Przy urządzeniach typu FLOWMASTER oraz FLOWBOS zalecane wzorcowanie co 12m.

Czas wykonania serw. : 2-4 dni robocze od dnia otrzymania urządzenia
Pełny koszt serwisu wysyłany do akceptacji po weryfikacji otrzymanego urządzenia.

Czynności serwisowe:

 • ciśnieniowe sprawdzanie szczelności;
 • wymiana uszczelnień gumowych na Dyszach i kolektorach;
 • weryfikacja stanu kryz w dyszach w celu poprawności i wiarygodności pomiaru;
 • weryfikacja poprawności wskazań mierników ciśnienia

Sprzęt do okresowych przeglądów oraz pomiarów hydrantów przeciwpożarowych z serii BIATECH HYDRO-TEST oraz TECHPRES H-TEST wraz z urządzeniami elektronicznymi, jest serwisowany w cyklach co 12 lub co 24 miesiące. Wybór okresu serwisu (12 lub 24 miesiące) należy do klienta.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a konkretnie:  §3, pkt. 3. „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, umożliwiliśmy opcję  wyboru cyklicznych serwisów sprzętu do przeglądów oraz pomiarów hydrantów przeciwpożarowych.

Elementy niezbędne do wykonania wzorcowania:

Hydro-Test

 • Dysze Pomiarowe (DP22, DP26, DP32, DP37)
 • dysze równoważne (DR10, DR12, 2xDR13)
 • Kolektor DN25 i DN52
 • Mierniki ciśnienia: manometry, urządzenia Elek, (zależy od wyposażenia)

Hydro-Test-Z

 • Dysze Pomiarowe (DP22, DP26, DP32, DP37)
 • Kolektor DN52
 • Mierniki ciśnienia: manometry, urządzenia Elek, (zależy od wyposażenia)

Hydro-Test-W

 • dysze równoważne (DR10, DR12, 2xDR13)
 • Kolektor DN25 lub DN52 (zależy od wyposażenia)
 • Mierniki ciśnienia: manometry, urządzenia Elek, (zależy od wyposażenia)

Serwis i wsparcie techniczne

E-mail: serwis@biatech.pl

Telefon:+48 506 573 839

Wybierz okres odnowienia certyfikatu autoryzacyjnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pl_PL